top of page

ผลิตภัณฑ์

ระบบกำแพงLAY&GOตอบโจทย์คุณยังไง?

ก่อแบบเดิม เปลี่ยนแบบทับหลังใหม่

ปัญหา

การก่อกำช้าไม่ได้อยู่ที่การก่อบล็อกโดยเฉพาะการก่อบล็อกที่มีขนาดใหญ่อย่างบล็อกมวลเบา (ขนาดปกติอยู่ที่ 60 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร x 7.5 เซ็นติเมตร) แต่อยู่ที่การหล่อคานทับหลังโดยวิธีหลักคือการติดตั้งไม้แบบ ใส่เหล็กเส้น เทคอนกรีต และ รอคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 วัน จะเห็นได้ระหว่างรอคอนกรีตแข็งตัวกำแพงไม่สามารถก่อต่อให้จบได้ ทำให้ผลผลิตการก่อต่ำ

แก้ไข

ระบบกำแพงLAY&GOแก้ไขปัญหาการรอนี้ได้ด้วยการใช้แบบหล่อที่เรียกว่า "แท่งกุญแจ" โดยติดตั้งเหมือนการก่อบล็อกมวลเบาทั่วไป จากนั้นมีการใส่เหล็กและเทคอนกรีตเข้าไปในช่องที่ทำไว้เหมือนไม้แบบปกติ สิ่งที่แตกต่างคือช่างสามารถก่อบบล็อกต่อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคอนกรีตในแท่งกุญแจแข็งตัว ทำให้สามารถก่อกำแพงจบได้ภายในวันเดียว

Compare lintel systems.png
bottom of page