top of page

ข้อมูลระบบกำแพง LAY&GO

LAY&GO คืออะไร?

ระบบกำแพง LAY & GO แก้ไขปัญหาการก่อกำแพงรูปแบบเดิมได้ด้วยคุณสมบัติของ เซลลูลาร์ไลท์เวทคอนกรีต (CLC) ที่เป็นส่วนผสมหลักของบล็อกประสานมวลเบานี้ทำให้ผนังมีน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตทั่วไป ขนย้ายสะดวก ง่ายต่อการติดตั้ง ด้วยการออกแบบให้สามารถยึดประสานกันระหว่างบล็อกด้วยการหยอดน้ำปูน และ เสริมเหล็กเข้าไป ในระบบกำแพง ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยไม่ต้องใช้เสาเอ็นและทับหลัง ลดปัญหา ขยะหน้างาน ลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมในเขตก่อสร้าง ลดต้นทุนค่าแรงงาน ใช้คนงานต่อวันน้อยกว่าแบบเดิม และได้ปริมาณงานที่มากกว่าแบบเดิม ลดต้นทุนค่าฉาบปูน เนื่องจากรูปแบบและขนาดของบล็อกที่มีลักษณะพิเศษ ทำให้ฉาบปูนหนาเพียง 10 มม. จากการควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำให้ระบบผนังบล็อกประสานมวลเบา LAY&GO มีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1000-1200 กก.ต่อ ลบ.ม. จึงสะดวกต่อการติดตั้งระบบท่อน้ำและท่อสายไฟฟ้าได้ง่าย

คุณสมบัติของระบบกำแพง LAY&GO
241201.jpg
216040.jpg
216035.jpg
standards.png
ส่วนประกอบของระบบกำแพง LAY&GO

ระบบกำแพงLAY&GOประกอบไปด้วย (1) บล็อกLAY&GO (2) เหล็กเส้นขนาด 6 มิลลิเมตร (3) ตัวยึดเหล็กเส้น และ (4)ปูนประสานสำเร็จรูป

(1) บล็อกLAY&GO

บล็อกLAY&GOนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบกำแพงสามารถก่อได้ง่าย รวดเร็ว และ แข็งแรง โดยถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างที่ทำบล็อกประกอบกันได้พอดีและได้แนวดิ่ง อีกทั้งยังมีร่องไว้กรอกปูนประสาน และ เหล็กเส้น บล็อกLAY&GOมีอยู่ 6 ชนิดด้วยกันโดยทั้งหมดมีความกว้าง x สูง x หนา อยู่ที่ 30 เซนติเมตร x 20 เซนติเมตร x 8 เซนติเมตร ตามลำดับ ตัวบล็อกแต่ละชนิดจะถูกเรียกด้วยcodeที่มีอักษรสามตัวดังนี้:

SXX08.png

SXX

SHX08.png

SHX

SHC08.png

SHC

LXX08.png

LXX

LHX08.png

LHX

LHC08.png

LHC

บล็อกSXX: ใช้ในการก่อส่วนใหญ่ หรือใช้เป็นมุมห้องรูปตัวX

บล็อกSHX: ใช้เป็นเสาเอ็นในกำแพง ตรงแนวขอบประตู หน้าต่าง หรือ ใช้ร่วมกับSXXเพื่อเป็นเสาเอ็นตรงมุมห้องรูปตัวL

บล็อกSHC: ใช้ร่วมกับSXXเพื่อเป็นเสาเอ็นตรงมุมห้องรูปตัว T

บล็อกLXX: ใช้เป็นคานทับหลัง

บล็อกLHX: ใช้เป็นคานทับหลังที่ตัดกับเสาเอ็นเสาเอ็นในกำแพง ตรงมุมประตู หน้าต่าง หรือ ใช้ร่วมกับLXXเพื่อเป็นเสาเอ็นตรงมุมห้องรูปตัวL

บล็อกLHC: ใช้ร่วมกับLXXเพื่อเป็นเสาเอ็นตรงมุมห้องรูปตัว T

VTIA presentation introduction to Lay&Go wall solution.png
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
bottom of page