top of page
Background.png

แท่งกุญแจ LAY&GO

IMG_8692 copy_edited.png

ขนาด : ความยาว 120 ซม. x ความสูง 15 ซม. x ความหนา 8/10 cm

แท่งกุญแจ LAY&GO 

แท่งกุญแจ LAY&GO คือแบบหล่อคานทับหลังสำเร็จรูปที่ผสมผสานความแข็งแรงของการหล่อในที่และความเร็วของคานทับหลังสำเร็จรูป การใช้งานแท่งกุญแจ LAY&GO จะทำให้สามารถกำแพงก่อเสร็จอย่างรวดเร็ว แข็งแรง ได้มาตรฐาน และ ประหยัดค่าใช้จ่าย

การทำงานของแท่งกุญแจ LAY&GO 

แท่งกุญแจ LAY&GO ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบหล่อคานทับหลังมีร่องสำหรับใส่เหล็กและคอนกรีตซึ่งยึดกำแพงไว้กับเสาหรือพื้นโครงสร้าง ส่งผลให้กำแพงมีความแข็งแรงไม่แพ้กับการหล่อในที่ อีกทั้งตัวแท่งกุญแจมีความสามารถที่รับน้ำหนักได้จึงสามารถก่อกำแพงต่อได้โดยไม่ต้องรอคอนกรีตที่แข็งตัว

แท่งกุญแจหลังหล่อ.png

ส่วนประกอบของแท่งกุญแจLAY&GOหลักจากการใส่เหล็กและเทคอนกรีตเข้าไปในร่อง

จุดเด่นของแท่งกุญแจ

  • กำแพงแข็งแรง กำแพงมีเสาเอ็น คานทับหลังคอนกรีต

  • ติดตั้งรวดเร็ว ติดตั้งง่ายสามารถก่อกำแพงได้จบภายในวันเดียว

  • ฉาบง่าย ผิวแท่งเป็นคลื่น ปูนฉาบเกาะติดได้ง่าย

  • ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้กับบล็อกหลายชนิด

  • ขนาดยืดหยุ่น สามารถตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการโดยใช้เลื่อยมวลเบา

  • ลดขยะและมลพิษ วัสดุEco-friendly และ มีเศษเหลือน้อย

  • ใช้คนงานน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพคนงาน คนงานก่อสามารถติดตั้งได้เอง

  • ลดต้นทุน กำแพงก่อเร็ว ลดค่าแรง ลดค่าวัสดุสิ้นเปลือง

  • ได้มาตรฐาน เสาเอ็น คานทับหลังที่มีขนาดสม่ำเสมอ

เปรียบเทียบราคาระบบหล่อคานทับหลัง

ตารางเปรียบเทียบราคาการติดตั้งคาน 3 ระบบ:

เที่ยบราคาคาน.png

ทดสอบการติดตั้งแท่งกุญแจกับบล็อกชนิดต่างๆ

แท่งกุญแจได้รับการทดสอบก่อร่วมกลับระบบบล็อกชนิดต่างๆได้เช่น อิฐมอญ บล็อกตัน และ บล็อกมวลเบาสีขาว(AAC) และ สีเทา (CLC)

S__23289858_0_edited_edited.jpg

บล็อกที่ใช้ร่วมกับแท่งกุญแจ(จากซ้ายไปขวา) : อิฐมอญ บล็อกตัน และ บล็อกมวลเบาชนิด AAC

วิดีโอสาธิตการติดตั้ง

Brochure

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่:

Facebook : เลโกบล็อกเบา - Lay&Go Wall Solution

Line : laygoblock

โทรศัพท์ : +662-102-6290

มือถือ : 098-098-7739

Email : sale@vtinnovative.com

bottom of page