top of page

เกี่ยวกับเรา

วิจัย พัฒนา แก้ปัญหา เพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน

ก่อตั้งในปี 2559 เราเป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ และ วัสดุศาสตร์ โดยมีความต้องการที่จะพัฒนาและผลิตวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อกำแพงภายใต้แบรนด์ LAY&GO

ผลิตภัณฑ์

แบบหล่อ เสาเอ็น คานทับหลัง มวลเบา (Lintel and Ligament )

แท่งกุญแจLAY&GO

แบบหล่อเสาเอ็นคานทับหลัง (Lintel and Ligament ) มวลเบาสำเร็จรูป ที่ใช้ร่วมกับบล็อกได้หลายแบบ ติดตั้งได้รวดเร็ว และ ทำให้กำแพงมีความแข็งแรง

บล็อกLAY&GO

บล็อก LAY&GO ผลิตจาก Cellular Lightweight Concrete (CLC) ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง อมน้ำน้อย ไม่ขึ้นรา เหมาะสำหรับก่อกำแพงภายในและภายนอก

โครงการ

School.png

 โรงเรียนนานาชาติ 

S__23289896.jpg

 โรงงาน 

House wall.png

 รั้วกำแพงบ้าน 

220420-Heroshot_Phase2_FinalA.webp

 Condominium 

LINE_ALBUM_Bangkok prep clubhouse_๒๒๐๑๒๑.jpg

อาคารห้องน้ำสนามกีฬา 

PC084242.JPG

 ออนเซ็น 

bottom of page