top of page

ผลิตภัณฑ์

แบบหล่อ เสาเอ็น คานทับหลัง มวลเบา (Lintel and Ligament )

แท่งกุญแจLAY&GO

แบบหล่อเสาเอ็นคานทับหลัง (Lintel and Ligament ) มวลเบาสำเร็จรูป ที่ใช้ร่วมกับบล็อกได้หลายแบบ ติดตั้งได้รวดเร็ว และ ทำให้กำแพงมีความแข็งแรง

IMG_5303.JPG

บล็อกอัดLAY&GO

บล็อกอัด LAY&GO การนำ Defect จากการผลิตมาขึ้นรูปใหม่โดยมีส่วนผสมเศษบล็อกที่แตกหักมาบดอัดเพื่อเป็นมวลรวมในการผลิต บล็อกอัด LAY&GO บล็อกผสานแบบอัดที่มีความสามารถในการรับน้ำหนัก (Load bearing)

บล็อกLAY&GO

ระบบกำแพง (Wall system) แบบผสานโดยมีเสาเอ็นคานทับหลังในตัว ทำให้กำแพงสามารถก่อได้รวดเร็ว ฉาบง่าย และ แข็งแรง

IMG_5344.JPG

ระบบกำแพงLAY&GO

ระบบกำแพง LAY & GO แก้ไขปัญหาการก่อกำแพงรูปแบบเดิมด้วยคุณสมบัติของ เซลลูลาร์ไลท์เวทคอนกรีต (CLC) ที่เป็นส่วนผสมหลักทำให้ผนังมีน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีตทั่วไป

bottom of page