top of page
บริการของเรา
241193_edited.jpg

บริการก่อ

1660049694303_edited.jpg

ปรึกษา/อบรมการก่อ

Taking Notes

บริการหลังการขาย

ปรึกษาแบบ

01

การให้คำปรึกษาในการนำ LAY&GOไปใช้กับแบบก่อสร้าง

นอกจากเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้ว ทีมงาน Lay & Go ยังได้บริการให้คำปรึกษา และการติดตั้งระบบผนังบล็อกประสานมวลเบา Lay & Go โดยมีทีมวิศวกรที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์การติดตั้งมาเป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิด “ระบบผนังที่เหมาะสม กับแบบก่อสร้างตามที่คุณต้องการ” ซึ่งเป็นผนังบล็อกประสานมวลเบา ที่แข็งแรงทนทาน แม้น้ำหนักเบา ควบคู่กับความสะดวกในการติดตั้ง เหมาะสมกับช่างก่ออิฐที่มีอยู่ในประเทศ  ทีมงาน Lay & Go ได้เสนอรูปแบบใหม่ในวงการก่อสร้าง ด้วยการถอดปริมาณและแยกวัสดุของระบบผนังจากแบบก่อสร้างใส่กล่องส่งถึงบ้านพร้อมติดตั้งตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้ก็เพื่อลดปัญหาขยะหน้างาน และลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมในเขตก่อสร้าง รวมไปถึงทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

1660049694303.jpg
ปรึกษาก่อ

02

การให้คำปรึกษาในการก่อ LAY&GO

Lay & Go center เป็นศูนย์รวมในการรับให้คำปรึกษา และดำเนินการการติดตั้งระบบผนังบล็อกมวลเบา Lay & Go ด้วยทีมงานและช่างมืออาชีพ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คุณภาพสูง มีความประณีตในทุกขั้นตอน โดยการควบคุม และดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่าง

241194.jpg
หลังการขาย

03

บริการหลังการขาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดวิศวกรและทีมงานติดตั้งบล็อกประสานมวลเบา Lay & Go ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์การติดตั้งมาเป็นอย่างดี เพื่อคอยดูแลให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า ตลอดจนการเข้าสำรวจหน้างานก่อนและหลังการติดตั้ง จึงมั่นใจได้ว่า การให้บริการติดตั้งบล็อกประสานมวลเบา Lay & Go สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Taking Notes
bottom of page